IT-prosjektavtale
Project_Agreement_Logo

I denne IT-servicemodel, utarbeider Total QA avtaler med en potensielle kunder og overtar hele test og kvalitetssikringer for et spesifikt prosjekt. Total QA tilbyr en komplett test & QA-pakke, som dekker test dokumentasjon, teststrategi, testprosesser, testcases, test script, testrapporter osv.

I tillegg tilbyr Total QA testmiljøstyring, functional & non-functional testing, automatiseringstesting og regelmessig verifisering og evaluering av virksomhetens forrettningsmessige og tekniske krav.

Dersom virksomheten ønsker særlige QA-ytelser, er det mulig å tilføye dette til kontrakten. Eksempler på sådanne ytelser kunne f.eks. være security & penetration testing, design & usability testing, unit testing eller etablering og hosting av kundens testmiljø.

Dersom en kunde ønsker å outsource noen av testoppgavene eller hele QA-løsningen som et offshore-prosjekt for at redusere omkostningene, så kan dette tilføyes til kontrakten. Total QA er selvfølgelig i tett samarbeid med kunden ansvarlig for styringen av denne prosess.

Ønsker du å høre mere om IT-prosjektavtale, er du velkommen til å kontakte oss. Vi sender gjerne brosjyre via elektronisk eller alminnelig post.

IT-freelancekonsulent-avtale
Consultant_Agreement_Logo

Total QA tilbyr en bred vifte av erfarne spesialister innenfor softwaretesting og kvalitetssikring. Disse konsulenter kunne f.eks. være test managers, testdesignere, technical testers/scripters, testkoordinatorer, QA managers osv. Total QA har i løpet av de siste par år etablert en CV-database med IT-personale i Danmark, og vi arbeider i øyeblikket med å utvide denne ytelse til også å dekke Sverige og Norge. Freelancekontakter pleier å være basert på tidsbegrenset kontrakter med mulighet for forlengelse og mulighet for oppsigelse etter kontraktens bestemmelser.

Total QA er også i gang med å etablere et bredt samarbeide med IT-universiteter & -institusjoner, hvor vi åpner opp for muligheten for at IT-studerende kan komme inn på IT-markedet via studentarbeid med fokus på Test & QA-oppgaver. Denne modell kan brukes som et alternativ til offshore-modellen. De virksomheter, som velger denne modell, støtter ideen om at gi IT-studerende en sjanse for at få erhvervserfaring innenfor IT-markedet, samtidig med at den for virksomheden er forbundet med færre omkostninger og er basert på kontrakter, som kan opp siges med kort varsel.

Ønsker du å høre mere om IT-freelancekonsulent-avtale, er du velkommen til å kontakte oss. Vi sender gjerne brosjyre via elektronisk eller alminnelig post.

Specifik QA-pakke (test on demand)
SpecificQA_Package_Logo

Noen virksomheter spør etter en spesifikk testpakke (test on demand). Eksempler på dette kan være code review, security testing, systemarkitektur- review, unit testing, non-functional testing, UAT-testing, system & functional testing, design usability testing, udarbejdelse af deployment checklist osv. Dersom en kunde ønsker å redusere omkostningene ved å implementere dem i utlandet, kan noen eller alle disse QA-pakker outsources.

Ønsker du å høre mere om spesielle QA-pakker (test on demand), er du velkommen til å kontakte oss. Vi sender gjerne brosjyre via elektronisk eller alminnelig post.

Outsourcing Test & QA
Outsourcing Test_and_QA_Logo

En velfungerende IT-konsulentvirksomhet krever et profesjonelt og globalt nettverk. Total QA har i løpet av de siste par år etablert et solid samarbeid med andre utenlandske IT-konsulentfirmaer i Østeuropa, Asia, Afrika og Midt-østen. Disse utenlandske IT-konsulentvirksomheter fungerer som våre backend implementasjon offices, og de har alle operert profesjonelt på IT-markedet i minimum 20 år.

Ønsker du å høre mere om Outsourcing Test & QA, er du velkommen til å kontakte oss. Vi sender gjerne brosjyre via elektronisk eller alminnelig post.

QA utdannelse & opplæring
Education_Training_Logo

Total QA tilbyder opplæring for forretningsfolk med liten eller ingen kjennskap til softwaretestning, og som gjerne vil fungere som testere. Denne opplæring er rettet mod testprosedyrer, teststyring, testprosesser, defekthåndtering, terminologier, beskrivelser av test cases, regressionstestning, hurtigtestning, instruksjon i vedlikeholdelse av testmiljø, opplæring i bruk av forskjellige testværktøyer, testmetodelogier - inklusiv "Agile"-, identifisering af QA-acceptance criteria osv.

Ønsker du å høre mere om QA utdannelse & opplæring, er du velkommen til å kontakte oss. Vi sender gjerne brosjyre via elektronisk eller alminnelig post.

QA Guidelines & Recommendations
Guidelines & Recommendations Logo

I denne IT-ytelse tilbyr Total QA sine kunder noen retningslinjer og anbefalinger til deres IT-prosjekter. Noen retningslinjer er generelle og kan tilpasses ethvert IT-prosjekt, og andre retningslinjer og anbefalinger er målrettet et spesifikt prosjekt. Disse anbefalinger avleveres i form av et dokument, og er basert på Total QA's erfaringer gjennom de seneste år.

Ønsker du å høre mere om QA Guideline & Recommendation, er du velkommen til å kontakte oss. Vi sender gjerne brosjyre via elektronisk eller alminnelig post.